alsarilsaithforius.xyz

cheaply got, was easily lost. Perhaps, shall..

Category: Rock

Dyfroedd Dwyfol - Côr Seiriol With BBC Now Orchestra - Cantus Triquetrus (CD, Album)

9 Reply to “ Dyfroedd Dwyfol - Côr Seiriol With BBC Now Orchestra - Cantus Triquetrus (CD, Album) ”

 1. Daigal says:
  The standard Welsh hymnal containing over hymn tunes & over texts Welsh language only mostly presented in traditional block 4-part harmony Y llyfr emynau Cymreig safonol sy n cynnwys dros o emyn-donau a dros o destunau Iaith Gymraeg yn unig a gyflwynwyd yn bennaf yn y.
 2. Mozilkree says:
  The BBC is not responsible for the content of external sites. Read about our approach to external linking. Cawn gwrdd â rhai sydd yn rhan o'r côr cenedlaethol i ddathlu penblwydd Tenovus yn 70 oed.
 3. Faezil says:
  Cân newydd gan Penri Roberts, Linda Gittins a Derec Williams. Darn gosod cystadleuaeth Côr Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ifanc
 4. Malataxe says:
  Included with BBC Music Magazine Vol. 10 No. 2. (Recorded in Studio 7, New Broadcasting House, Manchester in March ) Total playing time The CD includes a multimedia CD-ROM Extra program for Windows PCs with an interactive listening guide/5(3).
 5. Yozshulmaran says:
  Perfformio drama sy'n adrodd hanes Samuel Evans - unig aelod côr 17eg bataliwn y Ffiwsilwyr Cymreig i oroesi'r Rhyfel Byd Cyntaf.
 6. Moogutaxe says:
  Bydd yn rhaid i brif adeilad Lido Afan gael ei ddymchwel yn llwyr o ganlyniad i'r difrod a achoswyd gan dân ym mis Rhagfyr. Dywed Cyngor Castell-nedd Port Talbot eu bod wedi gwneud y penderfyniad ar ôl derbyn adroddiad gan beirianwyr ar gyflwr yr adeilad yn Aberafan.
 7. Vokora says:
  Mae ymdrechion ar droed i geisio denu pencadlys newydd Channel Four i Gaerdydd. Ac fe allen nhw ymuno gyda’r BBC yng nghanol y ddinas lle mae adeilad newydd y Gorfforaeth newydd gael ei orffen. Fe fydd BBC Cymru yn derbyn allweddi’r adeilad gan yr adeiladwyr heddiw gyda’r .
 8. Mazuk says:
  The BBC is not responsible for the content of external sites. Read about our approach to external linking. Côr swyddfa Radio Cymru ar raglen Dafydd a Caryl yn canu Ar Gyfer Heddiw'r Bore.
 9. Vobar says:
  Bydd y Stereophonics yn dod i’r dref ar ddydd Sadwrn, gyda miloedd yn dod i Wrecsam i fwynhau’r dydd. Rydym wedi cymryd golwg ar reolaeth traffig wrth i bobl cyrraedd a gadael yn ystod y diwrnod.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© alsarilsaithforius.xyz 2019. Powered by WordPress